Aprofiti la nostra experiència en el sector agronòmic.

Més de 10 anys utilitzant aquestes eines. Millora de la seva productivitat.

Optimitzi els seus costos.

Li acompanyem en tot el procés.

Li facilitem més informació de les seves finques i parcel·les.

Identifiquem la variabilitat dins de la parcel·la.
Conegui els punts més representatius de cada zona.

Reculli anotacions en camp i enviï-les directament al seu ordinador o a la seva oficina.

Le ofrecemos un diagóstico de su finca.

Atenció personalitzada.

Acompanyament i suport constant.

Recomanacions per a un maneig diferencial.

Descobreixi què pot oferir-li Agropixel

Solucions agronòmiques al seu abast!

u

Experiència

Més de 10 anys investigant i desenvolupant tecnologia en agricultura de precisió.

Z

Rapidesa

Disposar de les dades en el moment oportú permet prendre moltes decisions vitals per aconseguir bons resultats.

w

Confiança

Abans de començar qualsevol servei se signa un contracte de confidencialitat que garanteix la protecció de dades i la màxima confiança.

Cost

El més important és que la solució aportada generi beneficis a l'agricultor.


Agropixel - La tecnologia al seu servei

Som una empresa de serveis dedicada a la millora productiva, l'optimització d'inputs, la planificació de la producció i de la qualitat en el sector de l'agricultura.

Treballem amb la gestió de la variabilitat per millorar la productivitat i aconseguir un producte de qualitat per ser competitius al mercat global, seguint criteris de rendibilitat econòmica i de sostenibilitat mediambiental.

AgroPixel acompanya a l'empresari, tècnic i propietaris per passar de la visió de parcel·la com a unitat productiva indissoluble a tenir una visió de la parcel·la com diverses zones de maneig diferencial, que requereixen diferents tractaments.


Actualitat